Όροι & Προϋποθέσεις

O ιστότοπος www.masazaki.gr είναι ένα φυσικό και ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΪΜΑΡΗ, που εδρεύει στην Γλυφάδα, Βάσω Κατράκη 2, 16675, με Α.Φ.Μ. 157284448, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@masazaki.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2108981215, (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ).

Το ηλεκτρονικό κατάστημα απευθύνεται σε όλους τους επισκέπτες του, που επιθυμούν την άμεση ενημέρωσή τους, αναφορικά με τα αγαθά που προσφέρει το Masazaki, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών μέσω αυτού, κατόπιν εξ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας, πάντοτε υπό την επιφύλαξη της επάρκειας των αποθεμάτων των προϊόντων και των ειδικότερων όρων που προβλέπονται στην παρούσα.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα Masazaki, το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.masazaki.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οι επισκέπτες/τριες, έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του site και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχές υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα, που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του.

Η παραγγελία μέσω e-shop ρυθμίζεται από το Ελληνικό δίκαιο, τον ν. 2251/1994 (προστασία καταναλωτή) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον ν. 4624/2019 (προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), και το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η Επιχείρηση μας διασφαλίζει ότι το ηλεκτρονικό μας κατάστημα Μasazaki είναι σύννομο με τις διατάξεις του ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, του ν. 3471/2006 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες  και τον ν. 4624/2019 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση βεβαιώνει ότι τυχόν συλλογή, επεξεργασία ή/και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και κατόπιν δικής σας ρητής ειδικής συναίνεσης και αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς και στο μέτρο που απαιτείται για τη λειτουργία του eshop (περισσότερες πληροφορίες στην πολιτική απορρήτου και cookies).

Παρακάτω σας παραθέτουμε τους γενικούς όρους χρήσης του site (Α. Όροι χρήσης site), τους ειδικότερους όρους πραγματοποίησης των αγορών σας (Β.ΕιδικοίΌροι Αγορών) και Γ. Πολιτική Απορρήτου – Ενημέρωση για την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους αυτούς, προτού ξεκινήσετε τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας μας. Κάνοντας χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής συμφωνείτε ότιδεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους, επομένως αν δεν συμφωνείτε, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιστοσελίδα.

Α.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (SITE)

1. ΓΕΝΙΚΑ

Εκτός των αναφερόμενων στο παρόν εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του site, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της επιχείρησης και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το site, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του site.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το κατάστημά μας δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site στις οποίες προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του siteπαρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο το κατάστημά μας αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το κατάστημά μας δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το site ή οποιοδήποτε άλλο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο site αποτελούν μία προσφορά προς τους επισκέπτες/τριες του και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και το κατάστημα δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους (websites) και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το κατάστημά μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του site, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του καταστήματός μας και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Οι παρόντες Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Είναι δική σας ευθύνη να τους διαβάζετε σε τακτά διαστήματα, καθώς οι Όροι που βρίσκονται σε ισχύ τη στιγμή της κατάρτισης της Σύμβασης (όπως αυτή ορίζεται παρακάτω) είναι και οι εφαρμοστέοι.

Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησής τους στον παρόντα ιστότοπο. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης και Αγοράς δεν περιλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες ο πελάτης έχει ήδη διενεργήσει μέσα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος Μasazaki μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους ΌρουςΧρήσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας.

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

2. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ (SITE)

Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα ή/και υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής, αποδέχεσθε:​​​​​​

● Να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μόνο για να υποβάλετε θεμιτά ερωτήματα ή παραγγελίες.

● Να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες.

Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοιαπαραγγελία έχουμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.

● Να μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), τη ταχυδρομική σας διεύθυνση ή/και λοιπά στοιχείαεπικοινωνίας.

Επίσης αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμεαυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο (βλ. την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου). Εάν δεν μας δώσετεόλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, δεν μπορούμενα προωθήσουμε την παραγγελία σας.

●  Με την υποβολή παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχετεδικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικέςσυμβάσεις.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, ευρεσιτεχνιών επωνυμιών, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, προγραμμάτων, δεδομένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, εμβλήματα, λογότυπα, συλλογές, προϊόντα, υπηρεσίες και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Masazakiή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟwww.masazaki.gr

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

5.ΧΡΗΣΗ COOKIES 

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτοματοποιημένων μέσων στη παρούσα σελίδα για να μεταδώσουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, για έρευνα αγοράς, ανάλυση δεδομένων και σκοπούς διαχείρισης συστημάτων, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν μας έχετε επισκεφτεί στο παρελθόν ή αν είστε νέοι επισκέπτες στη σελίδα, καθώς και για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, πολιτικές και διαδικασίες μας, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τα σχετικά βιομηχανικά πρότυπα και την επιβολή των Όρων και Προϋποθέσεών μας. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες με άλλους τρόπους, για τους οποίους θα παρέχεται ειδική ειδοποίηση κατά τη στιγμή της συλλογής (βλ. σχετικά την Πολιτική ΠροστασίαςΑπορρήτου και Cookies).

B. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Παρεχόμενες πληροφορίες , Προϊόντα & Υπηρεσίες

H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ό,τι αφορά την ταυτότητα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου ή και λόγω ανωτέρας βίας.

2. Περιορισμός ευθύνης – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το κατάστημά μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα των προϊόντων μας, ωστόσο διατηρεί ρητή επιφύλαξη αναφορικά με τη εγκυρότητα των διαθέσιμων στο site ποσοτήτων των προϊόντων. Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, το κατάστημά μας δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία διαπιστώνεται τέτοιο σφάλμα στην τιμή, σε μέρος μόνο των παραγγελθέντωνπροϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο και ο καταναλωτής δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε το κατάστημά μας οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία. Το κατάστημά μας επιφυλάσσεται να ενημερώσει τον Πελάτη σε περίπτωση συνδρομής επιγενόμενων λόγων που καθιστούν το προϊόν μη διαθέσιμο ή για τον πιθανό (νέο) χρόνο παράδοσης εφόσον συντρέχουν λόγοι καθυστέρησης της παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον Πελάτη, ο Πελάτης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του (με ηλεκτρονικό μήνυμα). Εφόσον ακυρωθεί η παραγγελία και έτσι καταγγελθεί η σύμβαση πώλησης, το κατάστημά μας οφείλει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που της είχε καταβάλλει ο Πελάτης.Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

3. Μετάθεση κινδύνουΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στις συμβάσεις κατά τις οποίες ο προμηθευτής αποστέλλει τα προϊόντα στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από τον προμηθευτή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.

Το κατάστημά μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Πελάτη από την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, προερχόμενη από απώλεια ή καθυστέρηση λήψης ή μη λήψη ή αλλοίωση δεδομένων.

Ενεργούμε πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Ειδικοί Όροι Χρήσης και Αγορών. Συνεπώς έχουμε λάβει και εξακολουθούμε αδιαλείπτως να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) ο ιστότοποςκαι το ηλεκτρονικό κατάστημα Μasazaki να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου αφενός να μην αλλοιώνονται αφετέρου να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκεινται σε περιορισμούς, (γ) η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε εμείς ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων το ηλεκτρονικό μας κατάστημα τίθεται στη διάθεση των Χρηστών, να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού, ωστόσο το κατάστημά μας ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση του χρήση, σε περίπτωση που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω λόγους.

Επιπλέον το κατάστημά μας ουδεμία εγγύηση παρέχει (α) για την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια των προϊόντων του αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο το προορίζει ο χρήστης και (β) για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των υπολοίπων χρηστών του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του.

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, το κατάστημά μας ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως, φέρει έναντι υμών ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από εσάς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική οικονομική ή άλλη ζημία, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε: (α) λάθη, παραλήψεις, τεχνικά κολλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet ServiceProviders, (β) οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δικτυακού τόπου ή ορισμένων υπηρεσιών του ή/και σε διακοπή παροχής ορισμένων προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, (γ) γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλήψεις του ιστότοπου ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων Χρηστών για τις οποίες δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, (δ) πληροφορίες και λοιπό περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη.

Το κατάστημά μας επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Ως γεγονός Ανωτέρας Βίας θεωρείται κάθε πράξη, γεγονός, αδυναμία πραγματοποίησης, παράλειψη ή ατύχημα που δεν υπόκειται στον εύλογο έλεγχό μας και περιλαμβάνει συγκεκριμένα (αλλά όχι περιοριστικά) τα εξής:α. Απεργίες, ανταπεργίες ή άλλεςσυνδικαλιστικές δράσεις.​​

β. Κοινωνική αναταραχή, εξέγερση, εισβολή, τρομοκρατική επίθεση ή απειλή τρομοκρατικήςεπίθεσης, πόλεμο (είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι) ή απειλή ή προετοιμασία για πόλεμο.

γ. Πυρκαγιά, έκρηξη, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμό, καθίζηση, επιδημία (πανδμία) ή άλλη φυσική καταστροφή.​​​​​​

δ. Αδυναμία χρήσης των σιδηροδρόμων, πλοίων, αεροπλάνων, μηχανοκίνητων οχημάτων ή άλλωνδημόσιων ή ιδιωτικών μέσων μεταφοράς.

ε. Αδυναμία χρήσης των δημόσιων ή ιδιωτικώντηλεπικοινωνιακών δικτύων.

στ. Πράξεις, διατάγματα, νόμοι, κανονισμοί ή κυβερνητικοί περιορισμοί.

ζ. Κάθε απεργία, βλάβη ή ατύχημα των ακτοπλοϊκών και ταχυδρομικών υπηρεσιών ή των λοιπών μέσων μεταφοράς.

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας από οποιαδήποτεΣύμβαση θεωρείται ότι αναστέλλεται για την περίοδοπου διαρκεί το Γεγονός Ανωτέρας Βίας και ο χρόνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας θα παρατείνεταιγια χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εν λόγωπεριόδου. Θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να λήξει το Γεγονός Ανωτέρας Βίας ή να βρούμε λύσημε την οποία να καθίσταται δυνατή η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει της Σύμβασης παρά το ΓεγονόςΑνωτέρας Βίας.

To ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (Links) σε άλλους δικτυακούς τόπους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, πολιτική προστασίας απορρήτου, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών. Επιπλέον ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν μη διαθεσιμότητα των δικτυακών αυτών τόπων, της πολιτικής τους περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών τους. Ο ιστότοπος δεν ελέγχει και δεν προβαίνει σε κανένα προληπτικό έλεγχο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη και δε φέρει ουδεμία ευθύνη γι’ αυτά.

4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΟΡΩΝ – Ευθύνη Χρήστη

Η αγορά των προϊόντων – υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας μπορεί να γίνει από τον καταναλωτή είτε ως επισκέπτη είτε ως χρήστη της ιστοσελίδας μας. Η εγγραφή του χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι προαιρετική. Ο κάθε πελάτης εγγράφεται μόνο μία φορά. Ο πελάτης κάνοντας χρήση του μοναδικού συνδυασμού Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου («EMAIL») και Κωδικού Πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και δηλώσει, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:Να δει τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών του («Το Καλάθι μου»). Στο Καλάθι εμφανίζονται τα προϊόντα που ο πελάτης έχει επιλέξει να παραγγείλει. Ο πελάτης μπορεί να προβεί σε παραγγελίες προϊόντων, των οποίων η επισκόπηση ή η αλλαγή (διαγραφή ειδών, αλλαγή ποσοτήτων) είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Να ολοκληρώσει την παραγγελία του και να πληρώσει επιλέγοντας μία από τις δυνατότητες πληρωμής που του παρέχονται. Να προβεί σε αγορά υπηρεσίας – προκράτηση. Να δει παλιές παραγγελίες του. Να τροποποιήσει τα Στοιχεία Πελάτη του Λογαριασμού του. Η εγγραφή και η συμμετοχή του χρήστη είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για τα στοιχεία που χορηγεί στην πλατφόρμα του ηλεκτρονικού καταστήματός μας και ο ιστότοπος βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή του πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου ως χρήστη, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας καθώς και η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα για τα νέα του στοιχεία το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή.

Τα προσωπικά στοιχεία που ο πελάτης χορηγεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης είτε ως επισκέπτης είτε ως χρήστης, το κατάστημά μας τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό (α) της δημιουργίας λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα (αν πρόκειται για χρήστη), (β) της επικοινωνίας μαζί του αναφορικά με τις μεταξύ τους συναλλαγές (πχ. για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελίας του, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική του συναλλαγή) (είτε πρόκειται για επισκέπτη είτε για χρήστη) και (γ) για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού, αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του καταστήματός μας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους, αν έχει συμφωνήσει στην παροχή αυτή (αν διατίθεται τέτοια υπηρεσία). Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Με την εγγραφή σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο επισκέπτης/τρια, χρήστης/τρια δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Έχει τη δυνατότητα να άρει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που μας έχει χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβαίνοντας σε διαγραφή χρήστη με την αποστολή σχετικού email στη διεύθυνσηinfo@masazaki.gr. Έχει τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, ή μπορεί επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων του, την προσωρινή μη χρησιμοποίησή τους από το κατάστημά μας, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής email. Τα προσωπικά δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά από την επιχείρησή μας για συγκεκριμένους σκοπούς.

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Masazaki για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

5. ΥΠΟΒΟΛΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΠΡΟΙΟΝΤΟΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Οι παραγγελίες προϊόντων ή υπηρεσιών που δίδονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπόκεινται στην έγκριση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της παραγγελίας από μέρους της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ δίδεται με την αποστολή σχετικού email.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα και στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν αποτελούν πρόταση πώλησης, αλλά πρόσκληση για ενημέρωση. Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί σύμβαση αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα, παρά μόνον όταν η παραγγελία σας γίνει ρητά αποδεκτή από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ .

Σε περίπτωση που δεν λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε αμέσως με το eShop της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ στη διεύθυνση www.masazaki.gr, προκειμένου να ζητήσετε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή της παραγγελίας σας.

Παραγγελία που έχει καταχωρηθεί και δεν έχει ακόμη παραδοθεί μπορεί να ακυρωθεί (ολικά ή μερικά), εντός του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από την υποβολή της μέχρι τη γνωστοποίηση της επιβεβαίωσης για την αποστολή της. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση. Για οποιαδήποτε ακύρωση παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@masazaki.gr ή να τηλεφωνήσετε στο 2108981215.

Σε περίπτωση αλλαγής της ημέρας και ώρας προκράτησης – ραντεβού για τις υπηρεσίες μασάζ, αυτή είναι εφικτή μόνο εφ’ όσον το αίτημα αλλαγής πραγματοποιηθεί το αργότερο έως 2 ώρες πριν την κράτηση, ενώ η τροποποίηση/μεταφορά του ραντεβού επιτρέπεται μέχρι 2 φορές. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του πελάτη, χωρίς αίτημα αλλαγής ή υποβολής του αιτήματος σε χρόνο συντομότερο των 2 ωρών , δεν είναι δυνατή η ακύρωση ή υπαναχώρηση.

6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι αναγραφόμενες τελικές τιμές των προϊόντων – υπηρεσιών συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ανεξαρτήτως της διακύμανσης των τιμών, ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε την αξία που αναγράφεται στο προϊόν – υπηρεσία κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της καταχώρησης της παραγγελίας.

7. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Α. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Μπορείτε να καταθέσετε το αντίτιμο της παραγγελίας σας στον παρακάτω λογαριασμό της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της παραγγελίας σας. Διαφορετικά η παραγγελία σας θα θεωρηθεί ότι έχει ακυρωθεί.

Στο καταθετήριο της τράπεζας πρέπει να αναγράψετε ως αιτιολογία:

Το πλήρες ονοματεπώνυμό σας

Τον αριθμό της παραγγελίας σας, ο οποίος θα σας αποσταλεί μέσω email κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας μετά την κατάθεση των χρημάτων παρακαλούμε να στείλετε το καταθετήριο της Τράπεζας μέσω e-mail στο  info@masazaki.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2108981215.

Ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο μπορείτε να καταθέσετε το ποσό της παραγγελίας είναι:

Eurobank

Δικαιούχος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΪΜΑΡΗ

GR6302605230000350200176107

Β. Με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας

Η πληρωμή της παραγγελίας σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα VISA, MASTERCARD MAESTRO,CHINA UNION PAY, AMERICAN EXPRESS, οποιασδήποτε τράπεζας.

Ο πελάτης μόλις ολοκληρώσει την καταχώριση της παραγγελίας, μεταφέρεται αυτόματα στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας. Σε αυτή τη σελίδα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης της, CCV2/CVC2, ονοματεπώνυμο κατόχου κάρτας). Η επεξεργασία των στοιχείων της κάρτας του πελάτη γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ήτοι την αποπληρωμή των προϊόντων – υπηρεσιών που έχει αγοράσει ο πελάτης από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Δεν συλλέγουμε ούτε αποθηκεύουμε με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, και για αυτό το λόγο χρειάζεται να τα καταχωρείτε εκ νέου κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα για συναλλαγές. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies του ηλεκτρονικούμας καταστήματος

Γ. Μέσω PayPal

Επιλέγοντας πληρωμή μέσω Paypal θα μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του Paypal (online ασφαλές σύστημα συναλλαγών) όπου μπορείτε να πληρώσετε είτε με την πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα είτε μέσω του Paypalλογαριασμού σας. Η διαδικασία πληρωμής μέσω PayPalείναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας καμιά προσωπική πληροφορία (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού πιστωτικής κάρτας) δεν αποθηκεύεται στο ηλεκτρονικό σύστημα της Επιχείρησης.

Δ. Με πληρωμή στο κατάστημα

Έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε το αντίτιμο της παραγγελίας σας στο κατάστημα, τη στιγμή που θα το παραλάβετε. Σε περίπτωση αγοράς προϊόντων, τα τελευταία θα φυλαχθούν στο κατάστημα για το διάστημα των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της παραγγελίας σας. Διαφορετικά η παραγγελία σας θα θεωρηθεί ότι έχει ακυρωθεί. Για οποιαδήποτε διαφοροποίηση του χρόνου παραλαβής χρειάζεται να έχει προηγηθεί επικοινωνία μέσω e-mail στο info@masazaki.gr ή τηλεφωνικά στο (+30) 2108981215.

8. ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι αποστολές των προϊόντων πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω courier. Κατά την καταχώρηση της παραγγελίας ο πελάτης επιλέγει τη ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία επιθυμεί να αποσταλεί η παραγγελία του.

Μόλις η παραγγελία αποσταλεί θα λάβετε σχετικό e-mailενημέρωσης. Διεκπεραίωση, αποστολή και παράδοση παραγγελιών πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Σε περίπτωση καθυστέρησης επικοινωνήστε μαζί μας στο info@masazaki.gr ή τηλεφωνικά στο (+30) 2108981215 για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την παραγγελία σας.

Κατά την παραλαβή του προϊόντος σας συστήνουμε να ελέγξετε προσωπικά το προϊόν που παραδίδεται και να επιβεβαιώσετε ότι παραμένει άθικτη η συσκευασία του.

9. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Το κόστος αποστολής για τις παραγγελίες για όλη την Ελλάδα είναι 5,00€.

Για είδη βάρους άνω των 2 κιλών ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση.

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα. Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε επιστροφή των χρημάτων σας ή την αντικατάσταση ελαττωματικού προϊόντος, ή την επιλογή άλλου προϊόντος.

Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά εντός της ανωτέρω προθεσμίας, όπου ενημερώνετε την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, μέσω email στη διεύθυνση info@masazaki.gr, αναφέροντας το ονοματεπώνυμο σας και τον αριθμό παραγγελίας σας, τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε την επιστροφή του προϊόντος, καθώς κι αν επιθυμείτε αντικατάσταση αυτού ή την επιστροφή χρημάτων.
Εντός των επομένων δύο (2) εργάσιμων ημερών θα σας αποσταλεί το ανάλογο ειδικό έντυπο «επιστροφής χρημάτων» ή «αλλαγής προϊόντων» μέσω email, το οποίο θα συμπληρώσετε και θα το αποστείλετε στη διεύθυνση info@masazaki.gr. Στη συνέχεια και κατόπιν συνεννόησης μαζί μας, επικοινωνείτε με τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφοράς για την παραλαβή του προϊόντος ή των προϊόντων προς επιστροφή.
Ο καταναλωτής οφείλει εντός 14 ημερών από την ημέρα που κοινοποίησε στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ το αίτημά του για υπαναχώρηση, να επιστρέψει το/τα προϊόν/τα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας παραγράφου.
Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.
Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.
Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ το τίμημα από τη Τράπεζα, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα υποχρεούται να ενημερώσει τη Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα “παραλαβή από το κατάστημα”, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.
Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να τεθεί σε λειτουργία το αγαθό. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ για τη μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και συνήθως είναι της τάξης του 20%-30%. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗδικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.
Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους.
Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τρόπος επιστροφής.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα (εσωτερικά), εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ή σε περίπτωση που η ίδια η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ παρέχει απευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:

Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής ή επισκευή η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.
Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και πλήρη τη συσκευασία του.Αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.
Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ είτε μέσω courier, ή σε κάποιο από τα καταστήματα που διατηρεί η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με το εμπορικό σήμα “masazaki.gr” πανελλαδικά. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος.
Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Αν η πληρωμή έχει γίνει με αντικαταβολή ή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ τα χρήματα θα επιστραφούν με κατάθεση σε προσωπικό σας τραπεζικό λογαριασμό, τα στοιχεία του οποίου (Τράπεζα, ΙΒΑΝ, δικαιούχος κλπ) θα υποδείξετε μέσω email στο info@masazaki.gr. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός δέκα τεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την επομένη της αποδοχής του αιτήματός σας προς επιστροφή του εμπορεύματος ή των εμπορευμάτων. Στη περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει τη δυνατότητα “παραλαβή από το κατάστημα”, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ πλέον. ΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα “παραλαβή από το κατάστημα”, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
Σε περίπτωση βλάβης/φθοράς κάποιου παρελκόμενου/αξεσουάρ/αναλώσιμου γίνεται αντικατάσταση του ελαττωματικού τμήματος και όχι ολόκληρου του βασικού προϊόντος. Τα παρελκόμενα / αξεσουάρ του κάθε προϊόντος, έχουν περιορισμένη εγγύηση, που μπορεί να είναι ίση με την διάρκεια του βασικού προϊόντος ή και λιγότερη.

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (κατεστραμμένη συσκευασία) θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν εσωτερικά να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον ΠΕΛΑΤΗ ελαττώματος.
Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη.Αλλαγή των ήδη αλλαχθέντων προϊόντων δεν επιτρέπεται.
Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Αν η πληρωμή έχει γίνει με αντικαταβολή ή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ τα χρήματα θα επιστραφούν με κατάθεση σε προσωπικό σας τραπεζικό λογαριασμό, τα στοιχεία του οποίου (Τράπεζα, ΙΒΑΝ, δικαιούχος κλπ) θα υποδείξετε μέσω email στο info@masazaki.gr. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός δέκα τεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την επομένη της αποδοχής του αιτήματός σας προς επιστροφή του εμπορεύματος ή των εμπορευμάτων.Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει τη δυνατότητα “παραλαβή από το κατάστημα”, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ πλέον. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.
Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ όσο και για την επαναπροώθηση στον ΠΕΛΑΤΗ του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Τα νόμιμα δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσαεκάστοτε νομοθεσία δεν θίγονται.

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Δεν χωρεί υπαναχώρηση σε

συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή
συμβάσεις υπηρεσιών – προκράτηση ραντεβού μασάζ, περιποίησης κλπ, εφόσον το  αίτημα αλλαγής ώρας, μέρας πραγματοποιηθεί το αργότερο έως 2 ώρες πριν την κράτηση ή εφόσονυποβάλλεται αίτημα για τροποποίηση/μεταφορά του ραντεβού για 3η φορά. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του πελάτη, χωρίς αίτημα αλλαγής ή υποβολής του αιτήματος σε χρόνο συντομότερο των 2 ωρών , δεν είναι δυνατή η ακύρωση ή υπαναχώρηση και δεν επιστρέφονται χρήματα στον πελάτη
μετά το πέρας της ημέρας αγοράς μιας δωροκάρτας, δεν είναι εφικτή η επιστροφή χρημάτων
προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.
προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων

11.ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ​​​​​​

Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος μιας Σύμβασης δεν επιδιώξουμε την από την πλευρά σας αυστηρή εκπλήρωση κάποιας από τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με την Σύμβαση ή οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, ή/και εάν δεν καταφέρουμε να ασκήσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή μέσα θεραπείας τα οποία δικαιούμαστεβάσει της σύμβασης ή των Όρων αυτών, αυτό δεν συνιστά παραίτησή μας από ή περιορισμό των εν λόγωδικαιωμάτων και μέσων θεραπείας μας και δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις εν λόγω υποχρεώσεις σας.

Η εκ μέρους μας παραίτηση από κάποια μεμονωμένηαξίωση δεν συνιστά και παραίτηση από τυχόν παρόμοιααξίωση στο μέλλον.​​​​

Καμία εκ μέρους μας παραίτηση από οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους ή από τα δικαιώματα και μέσαθεραπείας που έχουμε από τη Σύμβαση δεν θα θεωρείταιέγκυρη, παρά μόνο εάν δηλώνεται ρητώς ότι πρόκειταιγια παραίτηση και σας γνωστοποιείται εγγράφως, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παραπάνω όρο που αφορά στις Ειδοποιήσεις.

12. ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή και να διακόψει την παροχή αυτών προσωρινά ή μόνιμα, με ή δίχως προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν φέρει ευθύνη απέναντι στον πελάτη για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναβολή ή διακοπή παροχής της υπηρεσίας.

13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ – Περιορισμένη άδεια

Ο Πελάτης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος υποχρεούται:

Να μη χρησιμοποιεί τον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του ηλεκτρονικού καταστήματος, για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά περιγράφονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.

Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα της επιχείρησής μας ή τρίτων.

Να τηρεί απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους Χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς επίσης και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών του ή/και των επισκεπτών των ιστοσελίδων αυτού.

Να παρέχει πλήρη και αληθή προσωπικά στοιχεία κατά τη διαδικασία της εγγραφής του ως πελάτη.

Να ενημερώνει τα προσωπικά στοιχεία εγγραφής του, έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται κάθε στιγμή στα αληθή προσωπικά του στοιχεία. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων εγγραφής του Πελάτη, το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του πελάτη ενημερώνοντάς τον.

Να διατηρεί μυστικό και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους τον κωδικό πρόσβασής του (PASSWORD) στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@masazaki.gr., για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού και του συνθηματικού του. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής του, αν δεν έχει ενημερωθεί προηγουμένως γι’ αυτή.

Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από τον προσωπικό του λογαριασμό στο τέλος κάθε συνόδου (session).

Να παρέχει ορθά και αληθή Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στην πλατφόρμα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, χυδαίο, άσεμνο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψη που (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο της επιχείρησής μας,  όσο και τρίτων, (β) περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της επιχείρησης των Συνεργατών της και των Συνδεδεμένων Εταιρειών ή/και των άλλων χρηστών /Μελών/ καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών του ιστότοπου/ ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ :

(α) Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του ιστότοπου και για τα οποία δεν υπάρχει καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία χρήσης.

(β) Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα προϊόντα/ υπηρεσίες της επιχείρησής μας.

(γ) Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα που χορηγούνται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα από τους χρήστες του

(δ) Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του ιστότοπου.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

14. ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί ορισμένες από τις πληροφορίες ή ενημερώσεις που σας στέλνουμε να έχουν έγγραφη μορφή. Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε ότι η επικοινωνία μαζί μας θα γίνεται κυρίως με ηλεκτρονική μορφή. Θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω e-mail ή θα σας παρέχουμε πληροφορίες αναρτώντας ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας. Για συμβατικούς λόγους, συμφωνείτε με αυτήν την ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας και αναγνωρίζετε ότι όλες οι συμβάσεις, ειδοποιήσεις, πληροφορίες και λοιπές ανακοινώσεις που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά συνάδουν με κάθε νομική απαίτηση βάσει της οποίας αυτού του είδους η επικοινωνία πρέπει να γίνεται γραπτώς. Ο εν λόγω όροςδεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

15. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ​​​​​​​

Όλες οι ειδοποιήσεις που απευθύνονται από την πλευρά σας προς εμάς πρέπει να υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας επικοινωνίας. Επίσης έχουμε το δικαίωμα να σας ειδοποιούμε είτε μέσω e-mail είτε με επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση που μας δώσατεκατά την υποβολή της παραγγελίας σας.​​

Η ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει προσηκόντωςεπιδοθεί και παραληφθεί αμέσως μόλις αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας ή 24 ώρες μετά την αποστολή ενός e-mail ή τρεις ημέρες από την ημερομηνία αποστολήςοποιασδήποτε επιστολής. Επαρκής απόδειξη της παράδοσης κάθε ειδοποίησης θα αποτελεί, σε περίπτωση επιστολής, το γεγονός ότι η εν λόγωεπιστολή φέρει τη σωστή διεύθυνση, τα ταχυδρομικά τέλη και ότι έχει παραδοθεί στο ταχυδρομείο και, στην περίπτωση e-mail, ότι το εν λόγω e- mail εστάλη στην καθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη.

16. SSL ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διαθέτει SSL (SecureSocket Layers) Πρωτόκολλο Ασφαλείας για τη κρυπτογράφηση των δεδομένων.

Ακολουθούμε τη πρότυπη βιομηχανική διαδικασία για τη προστασία των προσωπικών πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε εμάς, τόσο κατά τη διάρκεια της μετάδοσης αυτών αλλά και τη στιγμή της παραλαβής τους. Επιβάλλουμε στους τρίτους συνεργάτες μας που έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας την υποχρέωση να τηρούν αντίστοιχα μέτρα και δεσμεύονται να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα τηρώντας τη νομοθεσία και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες μας. 

Επιπλέον για τη διασφάλισή σας όλα τα στοιχεία σας φυλάσσονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε εταιρίες που ανήκουν στο Privacy Shield και πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων. Επιπλέον διατηρούνται κρυπτογραφημένα αντίγραφα των πληροφοριών που έχετε εισάγει. (περισσότερες πληροφορίες στην Πολιτική Απορρήτου και Cookie

17. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ​​​​​

Η χρήση της ιστοσελίδας μας καθώς και οι Συμβάσειςγια την αγορά προϊόντων μέσω αυτής διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.​​​

Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με την χρήση της ιστοσελίδας ή τις εν λόγω Συμβάσεις, υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και ειδικότερα στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Εάν συνάπτετε σύμβαση ως καταναλωτής, η εν λόγωρήτρα δεν θίγει σε καμία περίπτωση τα νόμιμαδικαιώματά σας.

Γ. Πολιτική Απορρήτου Ενημέρωση για την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων

Τόσο η ιστοσελίδα www.masazaki.gr, όσο και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα masazaki.gr, κατά την αλληλεπίδρασή σας μαζί μας, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Υπάρχει περίπτωση να σας ζητήσουμεκάποια συγκεκριμένα στοιχεία με τα οποία θα μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με αυτή τη παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Δεσμευόμαστε ότι διασφαλίζουμε την προστασία του απορρήτου σας. Δεν δεσμευόμαστε όμως ότι δεν θα αλλάξουμε αυτή την πολιτική οποιαδήποτε στιγμή, κάνοντας προηγουμένως σχετική ενημέρωση αυτής της ιστοσελίδας. Για τον λόγο αυτό πρέπει να ελέγχετε αυτή την ιστοσελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει επίσης για τη χρήση της ιστοσελίδας μας www.masazaki.gr (“Ιστοσελίδα”), με τους ακόλουθους μηχανισμούς και χαρακτηριστικά που αφορούν το απόρρητο.

H ενημέρωση που ακολουθεί για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σάς υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή χρησιμοποιείτε κάποια από τις υπηρεσίες μας.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έχει εναρμονισθεί με τους Κανονισμούς της Ευρωπαικής Ένωσης και το Δίκαιο της Ελλάδας, περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ατόμων, καθώς η έδρα της ατομικής επιχείρησης ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΪΜΑΡΗ, που διαχειρίζεται την παρούσα ιστοσελίδα  βρίσκεται στη Γλυφάδα Αττικής, οδός Β.Κατράκη αριθ.2. (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερη εθνική και ευρωπαϊκής νομοθεσία για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει), τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), καθώς και το GDPR πλαίσιο.

Διατηρούμε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων υπό τακτική επανεξέταση για να βεβαιωθούμε ότι είναι ενημερωμένη και ακριβής.

1.Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Για να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@masazaki.gr

2. Στοιχεία Υπεύθυνου Προστασίας

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που προβλέπει η νομοθεσία (βλ.παρακάτω) ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που διενεργεί το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και περιλαμβάνεται στην παρούσα ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας μας, στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@masazaki.gr

3. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Οι προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε  είναι οι ακόλουθες:

τα στοιχεία ταυτότητας σας (για παράδειγμα, το όνομα, το επώνυμό σας, τη γλώσσα και τη χώρααπό την οποία αλληλεπιδράτε μαζί μας, στοιχείαεπικοινωνίας κ.λπ.)
οικονομικές πληροφορίες και πληροφορίεςσυναλλαγών (για παράδειγμα, στοιχεία πληρωμής ή της κάρτας σας, πληροφορίες σχετικά με τις αγορέςσας, παραγγελίες, επιστροφές κ.λπ.)
δεδομένα σύνδεσης, γεωγραφικής θέσης και περιήγησης στο Διαδίκτυο
Εμπορικές πληροφορίες (για παράδειγμα, αν έχετεεγγραφεί στο ενημερωτικό μας δελτίο),
πληροφορίες για το τι σας αρέσει  και τις προτιμήσεις σας
τη ταχυδρομική σας διεύθυνση ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Σας ζητάμε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου απαιτείται για την ταυτοποίηση σας για να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες της πλατφόρμας. Ορισμένα πεδίαεπισημαίνονται ως υποχρεωτικά, δεδομένου ότιπρόκειται για δεδομένα που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να παρέχουμε την υπηρεσία ή να σας δώσουμεπρόσβαση σε συγκεκριμένη λειτουργία. Παρακαλούμελάβετε υπόψιν σας ότι εάν αποφασίσετε να μην μας παρέχετε αυτές τις πληροφορίες, ενδέχεται να μην μπορείτε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ως χρήστηςή να μην μπορείτε να απολαύσετε αυτές τις υπηρεσίες ή λειτουργίες.

Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει.

4. ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Το masazaki.gr σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν.

Οι περισσότερες από τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε, μάς παρέχονται άμεσα από εσάς για έναν από τους παρακάτω λόγους:

Για την επικοινωνία μας μέσω e-mail ή κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές ios, android, Facebook, Google).
Για την έκδοση τιμολογίου/απόδειξης
Για την χρήση της υπηρεσίας Newsletter (αν παρέχεται)
Για την εγγραφή ως Χρήστη – πελάτη στην ιστοσελίδα μας
Για τη συμμετοχή σε Διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται κατά καιρούς
Για την σύνταξη και κατάθεση Εντύπου Παραπόνων

5. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας, π.χ. ανάλογα με τις υπηρεσίες, προϊόντα ή λειτουργίες που θέλετε να λάβετε, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

1) Για την εγγραφή σας ως χρήστη της ιστοσελίδας μας θα πρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για να σας αναγνωρίσουμε ως χρήστη της Πλατφόρμας μας και για να σας δώσουμε πρόσβαση στις διάφορεςλειτουργίες, προϊόντα και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμαπρος εσάς λόγω της ιδιότητάς σας ως εγγεγραμμένουχρήστη. Μπορείτε να ακυρώσετε τον λογαριασμό εγγεγραμένου χρήστη επικοινωνώντας μαζί μας.

2) Για την ανάπτυξη, εκπλήρωση και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που έχετεσυνάψει μαζί μας, θα πρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για: :

▪  Να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις ενημερώσεις, που σχετίζονται τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει συναφθεί η σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ερευνώνποιότητας και προκειμένου να μπορούμε να καθορίσουμε τον βαθμό ικανοποίησης του πελάτησχετικά με τη παρεχόμενη υπηρεσία.

▪  Να διαχειριστούμε τη πληρωμή των προϊόντων που αγοράζετε, ανεξάρτητα από τη διαδικασία πληρωμήςπου χρησιμοποιήθηκε. Για παράδειγμα εάν, κατά την αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα μας μέσω του ιστότοπου επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργίααποθήκευσης των δεδομένων της κάρτας σας για μελλοντικές αγορές (όπου είναι διαθέσιμη αυτή η λειτουργία), πρέπει να επεξεργαστούμε τα υποδεικνυόμενα δεδομένα για ενεργοποίηση και ανάπτυξη αυτής της λειτουργικότητας. Η συγκατάθεσηγια την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργικότηταςεπιτρέπει την αυτόματη συμπλήρωση των δεδομένωνπληρωμής σας σε επόμενες αγορές, ώστε να μην χρειάζεται να τα εισαγάγετε σε κάθε νέα διαδικασία και αυτά τα δεδομένα θα θεωρηθούν έγκυρα και αποτελεσματικά για τις επόμενες αγορές. Μπορείτε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε τις κάρτες σας ανά πάσαστιγμή μέσω της ενότητας σχετικά με τα στοιχείαπληρωμής, από τον λογαριασμό χρήστη που είναιεγγεγραμμένος στον ιστότοπό σας.​​​​​

Σας προτείνουμε να ενεργοποιήσετε τους μηχανισμούςπου χρειάζονται για αποτροπή και εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένων χρήσεων της Πλατφόρμας (για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγοράςκαι επιστροφών) καθώς και πιθανής απάτης που διαπράττεται εναντίον σας ή/και εναντίον μας. Εάνθεωρούμε ότι η συναλλαγή μπορεί να είναι δόλια ή εντοπίσουμε μη φυσιολογική συμπεριφορά που υποδηλώνει απόπειρα δόλιας χρήσης των λειτουργιών, των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, αυτή η επεξεργασία μπορεί να οδηγήσει σε συνέπειες όπως ο αποκλεισμός της συναλλαγής ή η διαγραφή του λογαριασμού χρήστη σας.

▪  Να διαχειριστούμε πιθανές ανταλλαγές ή επιστροφές μετά την αγορά

▪ Να διαχειριστούμε αιτήματα πληροφοριών για προϊόντα, κρατήσεων προϊόντων μέσω της Πλατφόρμας, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα τέτοιων επιλογών κατά καιρούς.

3) Για σκοπούς τιμολόγησης.

Για να ανταποκριθούμε στα αιτήματα και τις αιτήσειςπου υποβάλλετε μέσω των διαύλων της ΕξυπηρέτησηςΠελατών θα επεξεργαστούμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για τη διαχείριση ή την επίλυση του αιτήματος ή της αίτησήςσας.

4) Για σκοπούς μάρκετινγκ

Αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων σας, κυρίως:

▪ Αν και όταν εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας δελτίο, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριστούμε την εγγραφή σας, συμπεριλαμβανομένηςτης αποστολής εξατομικευμένων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

Αντίστοιχα, λάβετε υπόψη ότι αυτή η επεξεργασίαδεδομένων περιλαμβάνει την ανάλυση του προφίλ σας ως χρήστη ή πελάτη για να καθορίσουμε ποιες είναι οι προτιμήσεις σας και, συνεπώς, ποια προϊόντα και υπηρεσίες ταιριάζουν περισσότερο στο στυλ σας κατά την αποστολή των πληροφοριών προς εσάς. Για παράδειγμα, με βάση τις αγορές και το ιστορικό περιήγησής σας (δηλ. ανάλογα με τα προϊόντα στα οποίακάνατε κλικ), θα σας κάνουμε προτάσεις για προϊόνταπου σας αρέσουν.

Σας υπενθυμίζουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσαστιγμή και χωρίς κόστος μέσω της ενότηταςΕνημερωτικό Δελτίο” της ιστοσελίδας μας, καθώς και μέσω των οδηγιών που παρέχονται σε κάθε ενημέρωση.

Εμφάνιση διαφημίσεων στο Διαδίκτυο τις οποίεςενδέχεται να βλέπετε όταν επισκέπτεστε ιστότοπους και εφαρμογές, για παράδειγμα, στα μέσα κοινωνικήςδικτύωσης. Οι διαφημίσεις που βλέπετε μπορεί να είναιτυχαίες, αλλά σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναιδιαφημίσεις που σχετίζονται με τις προτιμήσεις σας ή το ιστορικό αγορών και περιήγησής σας.

Εάν χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να παρέχουμε στις εταιρείες με τις οποίεςσυνεργαζόμαστε ορισμένες πληροφορίες, ώστε να μπορούν να σας εμφανίζουν διαφημίσεις του ηλεκτρονικού καταστήματός μας και, γενικά, να προσφέρουν σε εσάς και σε χρήστες όπως εσείς, διαφημίσεις που λαμβάνουν υπόψη το προφίλ σας στους εν λόγω ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Εάν θέλετεπληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας και τον τρόπο λειτουργίας των διαφημίσεων στα μέσακοινωνικής δικτύωσης, σας συνιστούμε να ανατρέξετεστις πολιτικές απορρήτου των ιστότοπων κοινωνικήςδικτύωσης στους οποίους έχετε προφίλ.

Χρησιμοποιούμε επίσης τα δεδομένα σας για τη πραγματοποίηση μετρήσεων και αναλύσεων τμημάτωνστις διαφημίσεις που προβάλλουμε στους χρήστες σε ορισμένες από τις πλατφόρμες συνεργατών μας. Για να το κάνουμε αυτό, συνεργαζόμαστε με τα τρίτα αυτά μέρη που μας προσφέρουν την απαραίτητη τεχνολογία(για παράδειγμα, cookies) για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών. Να έχετε υπόψιν σας ότι, παρόλο που δεν παρέχουμε αναγνωριστικά προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους συνεργάτες, τους παρέχουμε κάποια μορφή αναγνώρισης κάθε φορά. Αν θέλετε περισσότερεςπληροφορίες σχετικά με αυτό, ανατρέξτε στην Πολιτική μας περί cookies.

Εμπλουτισμός δεδομένων: Όταν συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από διάφορες πηγές, ενδέχεται να τα συγκεντρώνουμε υπό ορισμένεςσυνθήκες με σκοπό να βελτιώσουμε την κατανόηση των αναγκών και των προτιμήσεών σας όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένωνγια σκοπούς αναλύσεων, δημιουργίας προφίλ χρηστών, μελετών μάρκετινγκ, ερευνών ποιότητας και βελτίωσηςτων αλληλεπιδράσεών μας με τους πελάτες μας). Αυτό αναφέρεται, για παράδειγμα, στον τρόπο με τον οποίοενδέχεται να συνδυάσουμε τις πληροφορίες σας εάνέχετε εγγεγραμμένο λογαριασμό και, χρησιμοποιώνταςτο ίδιο email που είναι συνδεδεμένο με τον λογαριασμό σας, πραγματοποιείτε μια αγορά ως επισκέπτης ή σε πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα (όπως IP και διευθύνσεις MAC ή μεταδεδομένα) τις οποίες ενδέχεταινα συνδέουμε με τις πληροφορίες που μας έχετεπαράσχει απευθείας μέσω της δραστηριότητάς σας στην Πλατφόρμα (για παράδειγμα, πληροφορίες που σχετίζονται με τις αγορές σας στο διαδίκτυο, τις προτιμήσεις σας κ.λπ.).

5) Για την  ανάλυση χρηστικότητας και ποιότητας για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας

Εάν αποκτάτε πρόσβαση στην πλατφόρμα μας, θα σας ενημερώνουμε ότι θα διαχειριζόμαστε τα δεδομέναπεριήγησής σας για αναλυτικούς και στατιστικούςσκοπούς, δηλαδή, για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την Πλατφόρμαμας με τις ενέργειες που εφαρμόζουμε σε άλλουςιστότοπους και εφαρμογές, ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.

6.ΠΩΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Νομιμοποιούμαστε να ζητήσουμε τη συλλογή και εν γένει επεξεργασία των δεδομένων σας για διάφορουςλόγους. Ο κύριος λόγος είναι ότι πρέπει να τα επεξεργαστούμε για την ανάπτυξη, εκπλήρωση και εκτέλεση της σύμβασης που συνάπτετε μαζί μας κατά την εγγραφή σας ως χρήστης, κατά την υποβολή της παραγγελίας σας ως χρήστης ή ως επισκέπτης ή για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και αγοράς των προϊόντων / υπηρεσιών μας, ή όταν λαμβάνετεοποιαδήποτε από τις υπηρεσίες ή τις λειτουργίες μας, ωστόσο υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μας επιτρέπουννα τα χρησιμοποιούμε, όπως, μεταξύ άλλων, το συμφέρον μας να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας ή η συγκατάθεση που μας δίνετε για να σας στείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο,.

Οι νόμιμες βάσεις που μας επιτρέπουν να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εξαρτάταιεπίσης από τον σκοπό για τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε:

1. Σχετικά με τη διαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστητης Πλατφόρμας μας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας γιατί είναιαπαραίτητο για την εκτέλεση των όρων που διέπουν τη χρήση της Πλατφόρμας. Με άλλα λόγια, προκειμένου να μπορείτε να εγγραφείτε ως χρήστης στην Πλατφόρμα, πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε την εγγραφή σας

2. Σχετικά με την ανάπτυξη, εκπλήρωση και εκτέλεσητης σύμβασης αγοράς ή παροχής υπηρεσιών

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας γιατί είναιαπαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς ή παροχής υπηρεσιών με εσάς, την παράδοση της παραγγελίας των προϊόντων στο χώρο σας

Ορισμένη επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με τη διαδικασία αγοράς ενεργοποιείται μόνο επειδή το ζητάτεή το εξουσιοδοτείτε, όπως συμβαίνει με την αποθήκευσηδεδομένων πληρωμής (κάρτα) για μελλοντικές .Σε αυτέςτις περιπτώσεις, η από μέρους μας επεξεργασία των δεδομένων σας υποστηρίζεται από τη δική σας συγκατάθεση.

Έχουμε έννομο συμφέρον να πραγματοποιούμε τις απαραίτητες επαληθεύσεις για τον εντοπισμό και την αποτροπή πιθανών απατών ή δόλιων χρήσεων της Πλατφόρμας μας, για παράδειγμα όταν πραγματοποιείτεαγορά ή επιστροφή.

3. Σχετικά με την εξυπηρέτηση των Πελατών της Πλατφόρμας μας

Έχουμε έννομο συμφέρον να απαντήσουμε στα αιτήματαή τις ερωτήσεις που έχετε θέσει μέσω των υφιστάμενωνμεθόδων επικοινωνίας. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι επίσης επωφελής για εσάς στο βαθμό που μας επιτρέπει να σας βοηθάμε επαρκώς και να απαντάμε στα ερωτήματα που εγείρονται.​​

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, ειδικά για τη διαχείρισησυμβάντων που σχετίζονται με την παραγγελία σας ή με το προϊόν / υπηρεσία που αποκτήθηκε μέσω της Πλατφόρμας, η επεξεργασία των δεδομένων σας είναιαπαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς. Όταν το αίτημά σας σχετίζεται με την άσκηση των δικαιωμάτων σας για τα οποία σας ενημερώνουμεπαρακάτω ή με αξιώσεις σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, επιτρέπεται δια του νόμου να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για σκοπούςσυμμόρφωσης με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

4. Σχετικά με το μάρκετινγκ

Επιτρέπεται δια του νόμου να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ λόγω της συγκατάθεσης που μας παρέχετε, για παράδειγμα όταναποδέχεστε να λαμβάνετε προσαρμοσμένες πληροφορίεςμέσω της Πλατφόρμας μας, για να επιτρέπετε τις εξατομικευμένες διαφημίσεις. Για να σας προσφέρουμεεξατομικευμένες υπηρεσίες ή να σας δείχνουμεπροσαρμοσμένες πληροφορίες, είτε στην Πλατφόρμαμας είτε στις πλατφόρμες τρίτων μερών, καθώς και για συμμετοχή στον εμπλουτισμό δεδομένων, θεωρούμε ότιέχουμε έννομο συμφέρον να προχωρούμε στη δημιουργία προφίλ με τις πληροφορίες που έχουμεσχετικά με εσάς (όπως η περιήγησή σας, οι προτιμήσειςή το ιστορικό αγορών σας) και τα προσωπικά δεδομέναπου μας έχετε παράσχει, όπως το ηλικιακό εύρος ή η γλώσσα, καθώς καταλαβαίνουμε ότι η επεξεργασίαδεδομένων (όσον αφορά τα συγκεκριμένα δεδομένα) είναι επίσης επωφελής για εσάς, διότι σας επιτρέπει να βελτιώνετε την εμπειρία χρήστη και αποκτάτε πρόσβασηστις πληροφορίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Για προώθηση νέων ή εναλλακτικών προϊόντων που προσφέρονται από το masazaki.gr, ειδικές προσφορές του masazaki.gr, ενεργοποίηση υπηρεσίας τηλεφωνίας ή internet, και παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού.

5. Σχετικά με την ανάλυση χρηστικότητας και ποιότητας

Θεωρούμε ότι έχουμε νόμιμο συμφέρον να αναλύσουμετη χρηστικότητα της Πλατφόρμας και το βαθμό ικανοποίησης των χρηστών, καθώς καταλαβαίνουμε ότιη επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι επίσηςεπωφελής για εσάς επειδή ο σκοπός της είναι να βελτιωθεί η εμπειρία των χρηστών και να προσφέρειυπηρεσία υψηλότερης ποιότητας.

7. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με παρόχους υπηρεσιώνπου μας βοηθούν ή μας υποστηρίζουν, οι οποίοι μπορεί να είναι εταιρείες που συνεργαζόμαστε ή τρίτοισυνεργάτες με τους οποίους έχουμε συνάψει σύμβασηκαι οι οποίοι βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην Πολιτική Απορρήτου και Cookies, είναι απαραίτητο να δώσουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε νομικά πρόσωπα και σε τρίτους που μας παρέχουνυποστήριξη στις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε, και συγκεκριμένα:​​​​

Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς ,

Οργανισμούς εντοπισμού και πρόληψης της απάτης, ▪ τεχνολογικοί και αναλυτικοί πάροχοι υπηρεσιών,

Πάροχοι και συνεργάτες υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποστήριξη, τη μεταφορά και την παράδοση ή/και οι εγκαταστάσεις των συνεργατών τους,

Πάροχοι υπηρεσιών και συνεργάτες που σχετίζονται με το μάρκετινγκ και τη δημοσιότητα, όπως ιστότοποικοινωνικής δικτύωσης, διαφημιστικά πρακτορεία ή διαφημιστικοί εταίροι.

▪  Με άλλους προμηθευτές έχουμε υπογράψειΤυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες.

Δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, εκτός να έχετε ενημερωθεί προς τούτο και παρέχετε την συγκατάθεση σας, όπου αυτό απαιτείται.

Χρησιμοποιούμε εκτελούντες επεξεργασίας, δηλαδή τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς και οι οποίοι εμπλέκονται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, τα δεδομένα σας τηρούνται με ασφάλεια και θα διατηρούνται από τους εκτελούντες την επεξεργασία μόνο για την περίοδο που τους υποδεικνύουμε. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να προβούν σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός αν τους έχουμε δώσει ρητή εντολή να το κάνουν, ούτε να διαβιβάζουν τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλους τρίτους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είμαστε υποχρεωμένοι νομίμως να διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, μετά από δικαστική απόφαση ή όταν συνεργαζόμαστε με άλλες εποπτικές αρχές κατά τη διεκπεραίωση καταγγελιών ή ελέγχων. Σε κάθε περίπτωση , θα το κάνουμε μόνον εάν έχουμε νόμιμη βάση για να διαβιβάζουμε τις σχετικές πληροφορίες.

8. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Δεσμευόμαστε να τηρούμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να διασφαλίζουμε ότιμπορείτε να ασκείτε τα δικαιωματά σας. Είμαστεδιαφανείς σχετικά με το τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να κατανοήσετε τις συνέπειες που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας και τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα δεδομένα σας: Έχουμε μονίμωςδιαθέσιμες για εσάς όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και Cookies ώστε να μπορείτε να ελέγχετε όταν το κρίνετεαπαραίτητο και, επίσης, Θα βρείτε και επιπλέονπληροφορίες για κάθε επεξεργασία των δεδομένων σας κατά τη διάρκεια που συνεργάζεστε μαζί μας.​​​​

Εσείς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας χωρίςκόστος, γράφοντας μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@masazaki.gr), αναφέροντας απλώςσε εμάς τον λόγο του αιτήματός σας και το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε. Σε περίπτωση που θεωρούμεαπαραίτητο να επιβεβαιώσουμε τη ταυτότητά σας, ενδέχεται να ζητήσουμε αντίγραφο ενός εγγράφου που να αποδεικνύει τη ταυτότητά σας. Εάν η απάντηση μας δεν σας ικανοποιήσει, τότε μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , στο mailcomplaints@dpa.gr

Συγκεκριμένα, ανεξάρτητα από το σκοπό ή τη νομική βάση επί τη βάσει της οποίας επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Να μας ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που έχουμε σχετικά με εσάς.
Να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα που έχουμε. Με την παροχή των προσωπικώνδεδομένων σας σε εμάς με οποιονδήποτε τρόπο, εγγυάστε ότι αυτά είναι αληθή και ακριβή και συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε για οποιαδήποτεαλλαγή ή τροποποίησή τους. Την αποκλειστική ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες που προκλήθηκαν στην Πλατφόρμα ή στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την Πλατφόρμα ή σε οποιονδήποτε τρίτο, λόγω συμπλήρωσηςεσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριώνστα έντυπα εγγραφής, φέρει ο χρήστης.​​​
Να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας στον βαθμό που δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε ή όταν δεν νομιμοποιούμαστεπλέον να τα επεξεργαζόμαστε.
Να μας ζητήσετε να ακυρώσουμε ή περιορίσουμετην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πράγμα που σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσειςμπορείτε να μας ζητήσετε να αναστείλουμεπροσωρινά την επεξεργασία των δεδομένων ή να τα διατηρήσουμε πέρα από τον απαιτούμενο χρόνοόταν τα χρειάζεστε. Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των δεδομένωνσας για οποιονδήποτε σκοπό, έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε την εν λόγωσυγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Ορισμένες από τις περιστάσεις υπό τις οποίες μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αναφέρονταιλεπτομερώς στην ενότητα όπου εξηγούμε για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, εάν δεν θέλετε να στέλνουμεπληροφορίες σε τρίτα μέρη για να σας εμφανίζουνδιαφημίσεις, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσειςσας στην κινητή σας συσκευή επαναφέροντας το αναγνωριστικό διαφήμισης ή απενεργοποιώντας τις εξατομικευμένες διαφημίσεις στη συσκευή σας. Αν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, μπορείτε να αλλάξετετις ρυθμίσεις cookies στο πρόγραμμα περιήγησήςσας.
Όταν νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας βάσει της συγκατάθεσής σας ή για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων.
Επιπρόσθετα, όταν η επεξεργασία των δεδομένωνσας βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας, θα έχετεεπίσης το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε για το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή, ιδίως ενώπιον της Ελληνικής Αρχής ΠροστασίαςΠροσωπικών Δεδομένων.

9.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας θα εξαρτηθεί από τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, όπως εξηγείται παρακάτω:

1. Για τον σκοπό της διαχείρισης της εγγραφής σας ως χρήστη της Πλατφόρμας μας

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που παραμένετε εγγεγραμμένος χρήστης(δηλαδή μέχρι να αποφασίσετε να διαγραφείτε).

2. Για τον σκοπό της ανάπτυξης, εκπλήρωσης και εκτέλεσης της σύμβασης αγοράς ή παροχής υπηρεσιών

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διαχείριση της αγοράςτων προϊόντων ή των υπηρεσιών που έχετε αποκτήσει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιστροφών, παραπόνων ή αξιώσεων που σχετίζονται με την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος ή της υπηρεσίας. Μερικέςφορές, θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μόνο μέχρι τη στιγμή που θα αποφασίσετε εσείς, όπως στην περίπτωσητων δεδομένων πληρωμής (κάρτας) που μας ζητήσατε να αποθηκεύσουμε για μελλοντικές αγορές (όπου είναιδιαθέσιμη αυτή η δυνατότητα).

3. Για τον σκοπό της εξυπηρέτησης των Πελατών της Πλατφόρμας μας

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να ικανοποιήσουμε το αίτημα ή την αίτησή σας.

4. Για το σκοπό του Μάρκετινγκ

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας μέχρι να διαγραφείτε ή να ακυρώσετε την εγγραφή σας στο Ενημερωτικό δελτίο.​​​​

Ομοίως, θα σας δείχνουμε εξατομικευμένες διαφημίσειςέως ότου αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματοςπεριήγησής σας, ώστε να ανακληθεί η άδεια για να το κάνουμε αυτό.

5. Για το σκοπό της ανάλυσης  χρηστικότητας και ποιότητας

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας κατά τη διάρκειατης περιόδου κατά την οποία θα προβούμε σε μια ενέργεια ή σε μια συγκεκριμένη έρευνα ποιότητας ή μέχρι να ανωνυμοποιήσουμε τα δεδομένα περιήγησήςσας.

Ανεξάρτητα από το πώς θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας κατά το χρονικό διάστημα που είναιαπολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του αντίστοιχουσκοπού, θα τα διατηρούμε στη συνέχεια δεόντωςαποθηκευμένα και προστατευμένα για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσαν να προκύψειευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτεισχύουσα νομοθεσία. Μόλις παρέλθει ο χρόνοςπαραγραφής για κάθε αξίωση θα προχωρήσουμε στην διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.​​​

10. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων

Η Εταιρεία δεν θα συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 18 ετών. Εάν αντιληφθούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

11. Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Το masazaki.gr επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο masazaki.gr. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το masazaki.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το masazaki.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το masazaki.gr μέσω www.masazaki.gr ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@masazaki.gr. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω της σελίδας εγγραφής του masazaki.gr. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

12.Ασφάλεια συναλλαγών

Το masazaki.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το masazaki.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία TLS με μέγεθος 256bit. Η τεχνολογία TLS στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (TLS) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο TLS και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην ιστοσελίδα του masazaki.gr.
Εφαρμόζουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχουμε ως εκ τούτου υλοποιήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγουμε από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Οι πολιτικές μας διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τα ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται, προκειμένου να πληρούν τις επιχειρηματικές ανάγκες μας, αλλαγές στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα χορηγείται μόνο στο προσωπικό ή άμεσους συνεργάτες με τη Εταιρεία που απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η Εταιρεία θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ειδοποίηση της παραβίασης.

13. Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει το masazaki.gr

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Το masazaki.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Θεωρούμε σημαντικό να ξέρετε ποια είναι τα cookiesπου χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιούς λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Στόχος μας είναι η σωστή ενημέρωση και προστασία σας αλλά και η καλύτερη εμπειρία από την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας. Έτσι χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της, τη σωστή περιήγησή σας, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες, καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Επίσης, τα cookies χρησιμοποιούνται για να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας, πώς περιηγούνται ή αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενο του ιστοτόπου.

Παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies για να κατανοήσετε λεπτομερέστερα τα cookies και παρόμοιες συσκευές που χρησιμοποιούμε, το σκοπό τους και άλλες πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.

Τι είναι τα cookies;

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (text files), που ο ιστότοπος εγκαθιστά στον υπολογιστή σας, το τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή, με πληροφορίες για την περιήγησή σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα cookies είναι απαραίτητα γιατί διευκολύνουν και κάνουν φιλικότερη την περιήγηση.Παρόλο που σε αυτήν την πολιτική ο γενικός όροςcookies χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο ως βασική μέθοδος αποθήκευσης πληροφοριών, ο χώροςτοπικήςαποθήκευσης” του προγράμματος περιήγησηςχρησιμοποιείται για τους ίδιους σκοπούς όπως και τα cookies. Με αυτή την έννοια, όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα ισχύουν και για αυτή την “Τοπική Αποθήκευση”. Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα www.masazaki.gr To masazaki.gr δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα του για επαναληπτικό μάρκετινγκ, τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το masazaki.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες αλλά και μας επιτρέπουν να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.masazaki.gr.

Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπο;

Τα cookies αποτελούν απαραίτητο παράγοντα για τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπού μας. Ο βασικός στόχοςπου έχουν τα cookies μας είναι η βελτίωση της εμπειρίαςπεριήγησής σας. Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν να απομνημονεύσουμε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα, κτλ.) κατά την περιήγηση και στις μελλοντικές επισκέψεις.

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στα cookiesεπιτρέπουν εκτός των άλλων τη βελτίωση της ιστοσελίδας, μέσω αξιολόγησης των αριθμών και μοτίβων χρήσης, την προσαρμογή του ιστότοπου στα ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, την βελτιωμένηταχύτητα των αναζητήσεων, κ.λπ.

Σε μερικές περιπτώσεις, με προηγούμενη συγκατάθεσή σας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα cookies, τις ετικέτες ή άλλα παρόμοια συστήματα για να λάβουμεπληροφορίες που μας επιτρέπουν να σας δείξουμε από την ιστοσελίδα μας ή τις ιστοσελίδες τρίτων ή από οποιοδήποτε άλλο μέσο,διαφημίσεις που βασίζονταιστην ανάλυση των συνηθειών περιήγησης που έχετε.

Για ποιους σκοπούς ΔΕΝ χρησιμοποιούνται τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο;

Δεν αποθηκεύουμε στα cookies που χρησιμοποιούμεευαίσθητες πληροφορίες, προσωπικής αναγνώρισηςόπως είναι η διεύθυνσή σας, ο κωδικός πρόσβασής σας, τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, κ.λπ.

Ποιος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies;

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστότοπου μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς, με εξαίρεση των “cookies τρίτων“, τα οποίαχρησιμοποιούν και διαχειρίζονται εξωτερικές εταιρείεςγια να μας παρέχουν υπηρεσίες που ζητούμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και την εμπειρία του χρήστηκατά την περιήγησή του στον ιστότοπό μας. Οι κυριότερες υπηρεσίες για όσους χρησιμοποιούν αυτά τα “cookies τρίτωνείναι η λήψη στατιστικών πρόσβασηςκαι η εγγύηση των πραγματοποιημένων συναλλαγώνπληρωμής.​​​

Πώς μπορώ να αποφύγω την χρήση των cookies σε αυτόν τον ιστότοπο;

Αν προτιμάτε να αποφύγετε τη χρήση των cookies σε αυτήν τη σελίδα λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνωπεριορισμούς, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας τη χρήση των cookies και μετά να διαγράψετε τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας, τα οποία συσχετίζονταιμε αυτόν τον ιστότοπο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητααποφυγής χρήσης των cookies οποιαδήποτε στιγμή.

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω και να διαγράψωτην χρήση των cookies;

Για να περιορίσετε, αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο, μπορείτε ανά πάσαστιγμή, να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας σύμφωνα με τους κανόνες που υποδεικνύουμε παρακάτω. Παρόλο που η παραμετροποίηση κάθε προγράμματος περιήγησης είναιδιαφορετική, η ρύθμιση των cookies γίνεται συνήθωςαπό το μενού των “ “Προτιμήσεων” ή των “Εργαλείων“. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ρύθμισητων cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, συμβουλευθείτε το μενού “Βοήθεια” του προγράμματόςσας.

Ποια συγκεκριμένα cookies χρησιμοποιεί αυτός ο ιστότοπος και για ποιούς σκοπούς;

Τα cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Απολύτως Αναγκαία Cookies .Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site για την ορθή λειτουργία του, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές, την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, την αποθήκευση προϊόντων στη wishlist, την ηλεκτρονική πληρωμή. Χωρίς αυτά τα απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία του Masazaki, περιορίζεται η προσωπική σας εμπειρία πλοήγησης καθώς και βασικές λειτουργίες e-commerceυπολειτουργούν. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.

Cookies λειτουργικότητας. Αυτά τα cookies θυμούνται τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σας βοηθώντας σας έτσι να βρίσκετε πολύ πιο εύκολα αυτό που αναζητάτε.

Cookies επιδόσεων. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, μας ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση κλπ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του masazaki.gr

Cookies Διαφήμισης. Αυτά τα cookiesχρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή διαφήμισης ή προσφορών που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες σας περιορίζοντας έτσι τα ανεπιθύμητα και άνευ ουσίας διαφημιστικά μηνύματα. Επίσης μας βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών μας.

Cookies Analytics. Είναι υποσύνολο των Cookiesλειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας έτσι συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε.

Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google, πατώντας εδώ. Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε τον Περιηγητή σας (chrome,firefox edge κλπ), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.

To masazaki.gr δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google κλπ). Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής αλλά και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google. Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.
To masazaki.gr συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWordsκαι τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες και:
To e-shop.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie (όπως το cookie του Google Analytics) για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό της, για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίζονται οι διαφημίσεις του masazaki.gr, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης, αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης που σχετίζονται με επισκέψεις στην ιστοσελίδα masazaki.gr. To masazaki.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική Cookiesείναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.
Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Δεν ελέγχουμε αυτά τα Cookies.

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Cookies όταν το κρίνουμε απαραίτητο. Σε περίπτωση που το πράξουμε, θα σας ειδοποιήσουμε με διάφορουςτρόπους μέσω της Πλατφόρμας (για παράδειγμα, μέσωενός banner, ενός αναδυόμενου παραθύρου ή μιας ειδοποίησης push) ή ενδέχεται να σας αποστείλλουμεακόμη και ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας όταν η εν λόγω αλλαγή είναι σημαντική για το απόρρητό σας, έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγξετετις αλλαγές, να τις αξιολογήσετε και, κατά περίπτωση, να εναντιωθείτε ή να διαγραφείτε από μια υπηρεσία ή λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση, σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτουκαι Cookies σε περίπτωση που πραγματοποιήσουμε μικρέςαλλαγές ή να εισαγάγουμε κάποια διαδραστική βελτίωση, εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα ότι θα τη βρίσκετεπάντοτε ως μόνιμο σημείο πληροφόρησης στην Ιστοσελίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 2108981215 είτε μέσω e-mail στο info@masazaki.gr